Razlozi za učlanjenje:

 • Povežite se! ASKA je platforma za zajednički nastup klastera u Srbiji.
 • Napredujte! Zajedno smo jači, pomažući jedni drugima možemo više.
 • Rastite! ASKA je platforma pomoću koje možemo da dosegnemo i one ciljeve koje sami ne bismo mogli.
 • Budite deo tima! Dajte svoj doprinos u ostvarenju klasterske vizije.
 • Učestvujte! Pridružite nam se u naporima za izgradnju klasterske scene u Srbiji.
 • Pojačajte ton! Neka se Vaš glas i mišljenje o temama važnim za klastere čuje dalje.

Usluge za članice:

 • Treninzi i obuke se organizuju u skladu sa potrebama članica, besplatno ili po značajno povoljnijim uslovima od tržišnih.
 • Konsultacije za rad na projektima su na raspolaganju svim članicama koje žele da iskoriste fondove Evropske Unije i druge dostupne izvore finansiranja.
 • Lobiranje: članice Asocijacije su izvor svih argumenata i stavova za koje se borimo na javnoj sceni.
 • Predstavljanje članica na međunarodnim sajmovima i drugim događajima.
 • Informisanje o istraživanjima i analizama koje se tiču Vašeg sektora.
 • Pristup širokoj mreži kontakata koju ASKA neprekidno gradi.
 • Organizovanje neformalnih druženja članica ASKA.

Portfolio usluga za članice nije konačan i dopunjava se prema potrebama i mogućnostima.

Pre pokretanja procedure za učlanjenje, pročitajte naš Statut.

Vrste članstva:

 • Redovno članstvo stiču klasteri koje se prepoznaju u našim ciljevima i žele da doprinesu njihovom ostvarenju, a zadovoljavaju najviše kriterijume – što su svojim radom i dokazali. Sve redovne članice imaju pravo glasa u Skupštini, kao i pravo da biraju i budu birani u organe Asocijacije. Redovne članice plaćaju mesečnu članarinu u iznosu od najmanje 1,000 dinara.
 • Pridružene članice u Asocijaciji su klasteri koje nemaju kapacitet da se odmah aktivno uključe u aktivnosti, ali će u Asoscijaciji naći sagovornike i partnere koji će im pomoći da rastu i ojačaju. Svojim prisustvom u društvu najboljih, pridružene članice daju podršku ostvarenju ciljeva Asocijacije. Pridružene članice nemaju pravo glasa, imaju pristup uslugama Asocijacije i plaćaju mesečnu članarinu od najmanje 500 dinara.
 • Prijatelj Asocijacije je protokolarno članstvo koje će se dodeljivati zaslužnim pojedincima i organizacijama za njihov doprinos radu i razvoju ASKA. Prijatelj Asocijacije može biti organizacija ili pojedinac. Prijatelji Asocijacije mogu, na poziv članova ili predsednika UO da uzmu učešća u radu udruženja na određenim temama, ali nemaju pravo glasa u odlučivanju niti mogu biti predložene za funkcije ili članstvo u telima Asocijacije.

Popunite formu. Obavezna polja su označena sa *

Ime *

Prezime *

Email *

Naziv klastera/organizacije *

Grad *

Država

Telefon *

Tip članstva *

Godina osnivanja/registracije *

Koliko imate firmi-članica u klasteru? *

Koliko imate institucija podrške u klasteru? *

Broj projektnih aktivnosti u proteklih godinu dana: *

Websajt Vašeg klastera:

Broj stalno zaposlenih lica u Vašem klasteru: *

Da li naplaćujete članarinu od Vaših članica klastera? *

Poruka (opciono):

Slanjem podataka potvrđujete da ste upoznati sa Statutom, i ostalim programskim dokumentima ASKA.